Thursday 25 June 2009
  • anna bild

    Sjukresekort till gamla och sjuka: en lysande idé som har tuggats till oanvändbarhet i byråkratins kvarnar.

    Post by anna · 2298 days ago · Comment

 
  • avatar
    (not shown)
    Formatting allowed: _emphasis_, *bold*, [linktext](http://bloggy.se)